Medlemsbrev november 2013


I detta medlemsbrev:
 • Medlemsmöte i Hammerdal
 • Strategiska frågor och pappersproduktion
 • Tillståndet är klart
 • Marknadsföring via webb, mässa, möten och folder
 • Vad du kan hjälpa till med
 • Medlemsmatrikel
 • Jämtlandsgas fick Startgas och diplom
 • Rötprovshjälp som stöd från SUAB
 • Två frågor till ordförande Andreas


 • Medlemsmöte i Hammerdal

  Jämtlandsgas kommer att ha ett medlemsmöte hos Görviks Lövträ i Hammerdal en vardagskväll i januari. Inbjudan med datum och dagordning skickas ut inom kort. Ämnen är bland annat driftbolag och finansiering.

  Strategiska frågor och pappersproduktion

  Under våren och sommaren har styrelsen arbetat med strategiska frågor och kalkyler. Det gäller exempelvis om vi ska satsa på egna tankställen eller vara underleverantör. Vi har också inventerat potentiella samarbetspartners och kunder som Länstrafiken och Taxi Östersund. Bygglovshandlingar är klara att lämna in när finansieringen är löst. Nu arbetar vi med finansiering, leverantörsavtal, affärsplan och marknadsplan.

  Tillståndet är klart

  11 september fick Jämtlandsgas tillstånd för en samrötningsanläggning för uppgraderad biometan (fordonsgas). Tillståndet gäller för en årlig produktion om 50 GWh. Beslutet omfattar 20 sidor med villkor och kan läsas på jamtlandsgas.se/om-fabriken/dokument/.

  Marknadsföring pågår

  investera-i-jamtlandsgas-1 27-29 september deltog vi i Åre höstmarknad tillsammans med LRF. Inför detta lanserades vår nya webbplats jamtlandsgas.se
  I september och oktober hade vi möten med riskkapitalister och politiker. Vi uppmanades då att ta bankkontakter, uppvakta Energimyndigheten och Tillväxtverket samt att göra studiebesök hos en annan privat fordonsgasanläggning.
  11 oktober gick vår folder ”Investera i fordonsgas” ut via Posten till 1183 lantbruk i Jämtlands län. Foldern finns även som PDF på jamtlandsgas.se

  Vad du kan hjälpa till med

 • Värva medlemmar. Du är viktig som ambassadör, värvare och kontaktskapare. VI startar medlemsvärvning så snart vi bildat ett aktiebolag och bestämt vilka insatser som gäller.
 • Mässrepresentation. Vi har en rollup och ett antal foldrar som du kan ta med till mässor och möten. Kontakta Per 070-190 92 94.
 • Styrelsearbete. Vi behöver förslag på personer till driftbolagets styrelse. Kontakta styrelsen om du är intresserad eller vill nominera någon.
 • Testleverantörer. Framöver behöver vi folk som kan arbeta med praktiska frågor på gårdsnivå, som hur vi hanterar gödsel och ökar tillgången på vall. Kontakta Örjan 070-331 26 38.

 • Medlemsmatrikel

  Vi lägger upp en lista över föreningens medlemmar på webben. Om du absolut inte vill synas där måste du höra av dig omgående till Andreas.

  Jämtlandsgas fick Startgas och diplom

  diplom-2013 Vid Guldälgen-galan som hölls 5 oktober 2013 på Folkets Hus i Strömsund fick Jan-Olof Olofsson ta emot diplom till Jämtlandsgas från Leaderområdet 3sam. LAG:s motivering löd: ”Ett projekt som revolutionerat marknaden när det gäller framställningen av fordonsgas och gett begreppet röta ett ansikte.
  Tidigare i år fick Jämtlandsgas 15 000 kronor i Startgas för marknadsföring från Leaderområdet 3sam. Dessa pengar satsade vi på folder, webbplats samt en rollup.
  Vi är glada och stolta över den uppmärksamhet och det stöd vi fått.


  Rötprovshjälp som stöd från SUAB

  Till föreningens goda vänner räknar vi också SUAB, Strömsunds Utvecklings AB. De kan tipsa och hjälpa till med mycket som har med företagande att göra. Via SUAB fick vi även möjlighet att anlita labbassistenten Maj-Lene Åman som hjälpte oss med rötprover när vi testade olika recept och substrat.

  Två frågor till ordförande Andreas

  andreas.axelsson Andreas Axelsson valdes till ny ordförande i mars 2013. Andreas är 38 år och bor i Alsen med sin fru Helen och deras 4-årige son Ecke.

  Vad arbetar du med när du inte är ordförande?
  - Jag är driftledare vid Ingemar Olssons lantbruk i Offerdal och driver ett eget bolag, Alsens Lantbruksservice AB som säljer hö, halm och ensilage, upprättar växtodlingsplaner, hjälper till med EU-papper, sköter snöröjning och annan maskinentreprenad.

  Varför tackade du ja till att bli ordförande i Jämtlandsgas?
  - Jag är intresserad både av lantbruksnyttan i form av bättre gödsel, ökad försäljning och avsättning för överskottsfoder, och samhällsnyttan i form av nya arbetstillfällen, öppna landskap och en fossiloberoende fordonsflotta. Självklart hoppas jag tjäna pengar som medlem och aktieägare, men det är samhällsnyttan och jordbruksnyttan som jag brinner för.


  Jämtlandsgas samlar intressenter för att bygga en fabrik för fordonsgas i Hammerdal. Biogas av vall och gödsel från våra gårdar kan driva tusentals bilar. Vår fordonsgas är en del av kretsloppet.
  Kontakt: Andreas Axelsson 070-694 66 26 • andreas@jamtlandsgas.se
  Postadress: Jämtlandsgas ek för • Åsen 345 • 830 70 Hammerdal