Bli leverantör

Ansök om medlemskap i Jämtlandsgas så kan du vara med och utveckla en ny marknad för vall och gödsel från ditt lantbruk.

Gasfabriken ska ägas av ett driftbolag som hanterar gödsel och vall i ett köp-sälj-system.

Gödsel hämtas regelbundet från gårdarna med bil. Samtidigt levereras biogödsel från fabriken. Därför tänker vi oss ett tvåbrunnssystem: en mindre för färsk gödsel från ladugården, och en stor som täcker gårdens årsbehov av rötad biogödsel från fabriken.

Kommentarer inaktiverade.